Regenerativt Norge

Nettverk for Holistic Management i Norge

Hundrevis bønder i Norge har over de siste årene gjennomført opplæring i rammeverket Holistic Management. For å skape et godt samarbeids miljø  har  Regenerativt Norge laget et kart hvor de som ønsker kan registere seg og enklere komme i kontakt med hverandre og utveksle erfaring.
 
HM-kursene utgjør til sammen 9-10 dager og dekker følgende moduler: Helhetlig økonomi og driftsplanlegging, beite og landskapsplanlegging, og økosystem monitorering.
 
Har du gjennomført HM-kursene og ønsker å bli registrert i kartet? Fyll ut skjemaet her.
Grunnlaget for en regenerativ drift begynner med en helhetlig forståelse av hvordan landskapet. økonomien og mellommenneskelige relasjoner henger sammen. Holistic Management er et gjennomprøvd planleggingsverktøy for en helhetlig forvaltning som løfter mennesket, økonomien og økosystemet samtidig. Holistic Management har blitt utviklet gjennom 40 år i samarbeid med jordbrukere og naturforvaltere verden rundt.

Formålet med driftsplanverket Holistic Management er å styrke livskvaliteten til bonden, samtidig som man oppnår høyest mulig vitalitet i økosystemet man jobber innenfor – både i dag og i fremtiden. Høyest mulig vitalitet i økosystemet skal gi økt produksjon av jordbruksvarer, som en del av et velfungerende landskap med et rikt naturmangfold.