Regenerativt Norge

Et regenerativt landbruk
må vise bedring innen alle økosystemprosesser

Ecological Outcome Verification (EOV)

gjør regenerativt landbruk målbart

EOV betyr «verifisering av økosystemeffekter» og er verdens første sertifiseringsordning som måler økosystemprosessenes vitalitet på landbruksareal, eller økosystemets «helse» om du vil. Metoden brukes på arealer hvor beitedyr inngår i driften, slik som eng, beitemark, frukthager og dekkvekstbeite på åkermark.

Regenerativt Norge kan i samarbeid med Savory nå tilby landskapsovervåkning med EOV i Norge. Ta kontakt om du er interessert i å lære mer om hvordan du kan verifisere din gård.

Vi kan måle om landbruk er regenerativt

Ecological Outcomes Verification (EOV) er en praktisk feltmetodikk som gir oss et mål på om gårdsdriften nærer eller tærer sin mark. Man blir altså ikke målt på hvordan gårdsdriften utføres, men på effekten gårdsdriften har på biologisk mangfold, jord, vann og landskap. Verifisering av gården som regenerativ  kan man få om marka som helhet viser god og regenererende vitalitet over og under bakken.

 

EOV er utviklet av ledende forskere, økologer, agronomer og bønder i Savorys verdens-omspennende nettverk innen regenerativt landbruk.

For mer informasjon om EOV, les følgende dokumenter:

Regenerativt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for regenerativt og helhetlig landbruk

Regenerativt Norge er en forening som jobber for å øke oppslutningen om regenerativt landbruk i samfunnet. Vi er selv bønder og rådgivere som det siste tiåret har jobbet på mange plan, fra bønder til myndigheter, med en regenerativ utvikling av landbruket. Foreningen er en del av et stort og voksende nettverk av likesinnede over hele verden.

Hos Regenerativt Norges kan nye interesserte finne informasjon om hvordan de  utvikle gården i en regenerativ retning for å gjenopprette gode relasjoner til jord og landskap. Vi kvalitetssikrer og formidler kunnskap og  tjenester fra aktører med lang erfaring og fartstid innen regenerativt landbruk nasjonalt og internasjonalt.

EOV konkurrerer ikke med eksisterende sertifiseringsordninger som f.eks. Debio eller Demeter, men er et utfyllende supplement. Det er heller ikke et krav om økologisk drift for å kunne bli EOV-sertifisert.